Circular  
22
Regarding GPF Deduction  
23
 
24

10 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ।

 
25

ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਸੰਬੰਧੀ।

 
26
ਆਡਿਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ।(20.07.2017)  
 
 
   

Computer Lab, Accounts Branch, Punjabi University Patiala
For any suggestions & queries email us: accts.punjabiunivpta@gmail.com